Växel: 08 - 506 505 00

Produktkategorier

Beställ nyhetsbrev

Sök produkt

Top Dent Hygien Ultra Clean Enzym Flaska

Ny
 
734 343
2 l/st
TOP DENT HYGIEN ULTRA CLEAN 2L
TOP DENT 

Enzymbaserad förrengöring för oorganiska, icke-porösa ytor på handinstrument,
pincetter, roterande instrument, speglar etc. Avsedd för användning i ultraljudsbad.
Specifikt formulerad för användning i medicinsk & dental miljö. Ej rekommenderad
för plast och gummidetaljer.

Blötlägg instrument i nyblandad lösning och säkerställ att alla ytor är täckta
av lösning. Kör ultraljudsbad i minst 15 minuter och enligt tillverkares instruktioner.
Ta upp instrument efter rengöring och skölj noggrant före slutlig sterilisation eller
höggradig desinfektion. Bered ny lösning dagligen eller oftare vid behov.
Koncentrat, spädes till 3% brukslösning, färdig brukslösning kan användas upp till 7 dygn.
Kan påverka aluminium och vissa legeringar.

Nedladdningsbara dokument

© 2015 DAB