Hygienkurs Malmö

MALMÖ
8 NOVEMBER 2023

Plats:
DAB Dental
Hjulhamnsgatan 3

Tid: 9.00-16.00.


Kostnad: Guldpartner 1.850:- Övriga 2.100:-
Lunch, fika och kursintyg ingår.

Max 20 personer per tillfälle

Föreläsare: Inger Spencer

Hygienkurs Malmö

Malmö
08.11.2023 kl 09.00

Hygien och smittskydd i tandvården

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning.

Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger trygghet!

  • Kursplan
  • Basala hygienrutiner
  • Smittrening av ytor
  • Smittrening av instrument
  • Instrument och materialhantering
  • Logistik, kvalitet och ekonomi
  • Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner
  • Funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor

Föreläsare: Inger Spencer
Inger Spencer är tandsköterska och har under 10 år varit hygienansvarig vid Folktandvården Västra Götaland. Inger Spencer är numera konsult med mångårig erfarenhet inom ämnesområdet vårdhygien i tandvården.

Eva Larsson på Almasoft kommer också vara på plats för att informera om Qdent - Ett webbaserat kvalitetssäkringssystem speciellt anpassat för tandvården. Programmet innehåller stöd för allt kvalitetsarbete som krävs och som bedrivs inom tandvården.

Anmälan
Anmäl dig via formuläret intill eller kontakta DAB på tel: 08-506 505 00.

Begränsat antal platser.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart utgår avbokningsavgift på 50% av kursavgiften per person.

Frågor? Kontakta Maria Beckvall
Maria Beckvall
Distriktsansvarig Säljare Förbrukning Syd