Smittrisker och infektionskontroll

14-15 mars
Kl. 9-16

DAB Showroom
Nybrogatan 69
Stockholm
 

 

Smittrisker och infektionskontroll

Stockholm
14.03.2024 kl 09.00 – 15.03.2024 kl 16.00
Hygien och smittskydd angår hela teamet

Hygien och smittskydd angår hela teamet. All tandvård är skyldig att verka för att undvika/förebygga alla situationer där det annars kan finnas risk för att behöva använda antibiotika eller andra antimikrobiella läkemedel. Vårdrelaterade infektioner påverkar behandlingsresultat och behandlingstider negativt.

Logistik och instrumentvård har avgörande betydelse, kostsamma korrosionsskador och instrumentdefekter uppstår vid felaktig hantering. Optimerad instrumentlogistik ökar effektivitet och förbättrar resultat. Tidsförlängning vid invasiva ingrepp ökar risken för postoperativa infektioner. Grunderna i säker vårdhygien för patient, personal och andra samt hur göra det tillämpningsbart i praktiken.

 • Vårdrelaterade infektioner i tandvården
 • Infektion, inflammation och immunförsvar
 • Antibiotika och antibiotikaresistens
 • Smittförebyggande åtgärder
 • Mikrobiell biofilm
 • Logistik, kvalitet och ekonomi
 • Hållbar instrumenthantering
 • Spårbarhet
 • Validering, prestandakvalificering och processkontroll, Rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Legala krav och ansvar
 • Beredskap: krislägen, epidemier och nya smittor

Föreläsare:
Mikael Zimmerman, docent Hässleholm
Helén Ekbom, operativ chef My Dentist, Jönköping
Christina Bunne, utbildningsledare instrument- och sterilteknikerutbildningen, YrkesAkademin, Stockholm

Denna tvådagarskurs hålls i Tandläkarförbundets regi och mer info och möjlighet till anmälan finns här:
https://tandlakarforbundet.se/kurs/smittrisker-och-infektionskontroll__558554/?eid=2018441

Begränsat antal platser.

Välkommen!