DAB och CSR-frågor

CSR står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar) och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.
Med hänsyn till detta skänker vi varje år pengar till olika projekt runt om i världen och även här på hemmaplan. Ofta tillsammans med er kunder som är med och bidrar i t.ex. auktioner och stödinköp av speciella varor. Tack för att ni vill vara med och bidra!

2023

Det kom ett stort TACK från Zelmerlöw & Björkman Foundation. Det känns bra i våra DAB-hjärtan att kunna hjälpa dessa ungdomar i Kenya till en bättre tandhälsa.
"TACK DAB för att ni är med och ger ungdomar i Kenya chansen till en bättre hälsa. Att må bra är förutsättningen för att barn och unga ska kunna växa, utvecklas och genomföra sin utbildning. Er gåva bidrar till att ungdomar som lever i utsatthet får tillgång till sjukvård och tandvård."
Vill du också hjälpa till? Läs mer på zbfoundation.se.

En dag för att orka flera! 
Vår sommargåva år 2023 var ett bidrag till organisationen Min Stora Dag, som uppfyller önskningar för barn som lever med allvarlig sjukdom eller diagnos. Betydelsen kan inte underskattas. Många läkare vittnar om hur förväntan, glädje och ljusa minnen stärker barnens återhämtning och läkning. Att känslan av utvaldhet ger extra kraft att tackla en tuff vardag. Läs mer om Min Stora Dag här: https://minstoradag.org/


2022
I år går våra tankar självklart till alla som drabbats av kriget i Ukraina. DAB har skänkt 50.000 kr till Röda Korsets viktiga arbete på plats. Vi har även skänkt 3000 fp handsprit till Human Bridge som skickar lastbilar med sjukvårdsutrustning till Ukraina.

Precis som tidigare år har vi valt att stödja Cancerfondens viktiga arbete för att fler ska få överleva och färre drabbas.

Vår arbetsplats är även en stolt sponsor till Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Vår medverkan bidrar till att:

– Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
– Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.
Mer info om detta viktiga arbete finns på www.trafikkalendern.se

   


 

2021
Precis som tidigare år har vi valt att stödja Cancerfondens viktiga arbete för att fler ska få överleva och färre drabbas.
I år har vi även valt att donera pengar till Giving Peoples viktiga arbete med akut hjälp av mat kläder, skor och hygienartiklar till fattiga barnfamiljer över hela Sverige. Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Dom vill:

• hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
• förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
• motverka utanförskap och sociala klyftor.
• påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
• skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Vi har också skänkt pengar till Momenta för en Trafiksäkerhetskampanj och till Nattvandrarna som arbetar för att skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

Vår arbetsplats är även en stolt sponsor till Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Vår medverkan bidrar till att:

– Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
– Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Mer info om detta viktiga arbete finns på www.trafikkalendern.se

2020 valde vi att donera pengar till:

Cancerfonden
DAB köpte årets julpaket för att stödja Cancerfondens viktiga arbete för att fler ska få överleva och färre drabbas.

Tandläkare utan gränser
2020 valde vi att donera pengar till Tandläkare Utan Gränser (TLUG) som är en oberoende och ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Organisationen sänder två gånger om året ut volontärgrupper, bestående av tandvårdspersonal, till olika länder. Volontärerna erbjuder under projekttiden gratis akut och preventiv tandvård samt undervisning i oral hälsa.

ActionAid
Vi donerade även en summa pengar till ActionAids insatser mot Covid-19 i några av världens fattigaste och mest utsatta länder. Viruset drabbar alla, men slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. Som en av världens största kvinnorättsorganisationer har ActionAid en enormt viktig roll att fylla i arbetet mot smittan. ActionAid finns i 46 länder och i alla våra insatser mot Covid-19 är det kvinnor som står i frontlinjen, som delar ut mat, smittskyddsmaterial och sprider information.

ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Dom arbetar för flickors rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Läs mer om ActionAid på deras web: www.actionaid.se.

 

Här är några av våra tidigare projekt:

 • Donation till Himalayan Health Project i norra Indien
 • Validering av sterilutrustning på fältsjukhus i Mali
 • Finansiering av tandläkarklinik i Nyanza, Rwanda
 • Stöd tillflyktingar på Lesbos
 • Preparandkurs för nyanlända tandläkare
 • Stöd till Mutomoprojektet i Kenya
 • Donation till Friends
 • Donation till Rädda Barnen
 • Donation till Giving People
 • Donation till Rädda Regnskog
 • Donation till Rosa Bandet/Cancerfonden
 • Donation av skyddshandskar till sjukvården i Sverige
 • Donation till a Child´s smile
 • Stöd till Eaubottle för att borra vattenbrunnar i Ghana

 

Vill er intresseorganisation samarbeta med oss?
Kontakta oss för en diskussion om hur vi gör världen bättre!