MILJÖ & KVALITET

DAB Dental AB är Sveriges ledande totalleverantör av dentala förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service.
DAB ska därför, utifrån sitt kontinuerliga arbete för en minskad miljöbelastning och en bättre miljö, uppfattas som ett föredöme för branschen.
  • DAB ska i all verksamhet följa de lagar och krav som myndigheter och kommun ställer i miljöfrågor. Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete, verka för att förebygga negativa effekter på miljön och vara lyhörda för synpunkter som kan vara oss behjälpliga i vår strävan mot minskad miljöpåverkan.
  • DABs medarbetare ska ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet genom att använda produkter som är miljöanpassade, återvinningsbara och energieffektiva samt genom att säkerställa och förbättra hanteringen av miljöfarligt avfall och elektronikavfall. Medarbetarna ska kontinuerligt utbildas och motiveras till miljö-medvetenhet.

  • Vi ska arbeta för att minska den miljöbelastning som transporter och resor innebär genom effektivisering, mätning, analys, ökad miljömedvetenhet och val av miljövänliga alternativ. 
Vår samling på (av) kvalitetsstyrning innebär att du får den goda service vi föresätter oss att leverera till dig. Du kan också vara säker på att vi har tänkt igenom hur vi förhåller oss till den miljöpåverkan som vår verksamhet innebär.

 

Vill du komma i kontakt med vår Miljösamordnare?
Cajsa Rydén
08-506 505 36
cajsa.ryden@dabdental.se

 

 

Har du frågor om vårt CSR-arbete?
Hitta vanliga frågor och svar här.