OM DAB & LIFCO

DAB Dental AB startades 1903 och är idag en marknadsledare i Sverige inom distribution av medicintekniska produkter till tandvården. I sortimentet ingår allt tandvården behöver i form av förbrukningsartiklar, utrustning samt tekniska tjänster. DAB Dental har ca 80 anställda och kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Falun, Göteborg samt ett showroom centralt i Stockholm.
Bolaget omsätter ca 400 Mkr och ingår i börsnoterade Lifco AB. Inom Lifco AB finns ett 150-tal bolag som har ca 200 000 tandläkare, sköterskor och hygienister som kunder varje år. Lifco AB är expansivt och omsätter totalt ca 12 miljarder SEK samt har 4900 anställda

Lifcokoncernen är indelad i tre affärsområden:
• Dental
• System solutions
• Demolition & Tools

För mer information besök gärna Lifco´s hemsida: Lifco.se
 
DAB är trippel AAA certifierade

 

Vill du veta mer om vårt miljö & kvalitetsarbete?
Här kan du läsa mer om hur vi tar ansvar för miljö & kvalitet.