OM DAB & LIFCO

DAB Dental AB startades 1903 och är idag en marknadsledare i Sverige inom distribution av medicintekniska produkter till tandvården. I sortimentet ingår allt tandvården behöver i form av förbrukningsartiklar, utrustning samt tekniska tjänster. DAB Dental har ca 80 anställda och kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Falun, Göteborg samt ett showroom centralt i Stockholm.
Bolaget omsätter ca 400 Mkr och ingår i börsnoterade Lifco AB. Inom Lifco AB finns ca 210 bolag som har ca 200 000 tandläkare, sköterskor och hygienister som kunder varje år. Lifco AB är expansivt och omsätter totalt ca 22 miljarder SEK samt har 6 500 anställda.

Lifcokoncernen är indelad i tre affärsområden:
• Dental
• System solutions
• Demolition & Tools

För mer information besök gärna Lifco´s hemsida: Lifco.se
 
DAB är trippel AAA certifierade
 
 

Vi vill göra rätt
Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.
Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Länk till vår visselblåsartjänst!

 

Vill du veta mer om vårt miljö & kvalitetsarbete?
Här kan du läsa mer om hur vi tar ansvar för miljö & kvalitet.