HLR Utbildning - Rädda någons liv- Intresseanmälan

Intresseanmälan
HLR utbildning

HLR Utbildning - Rädda någons liv- Intresseanmälan

Stockholm, Göteborg, Malmö
08.03.2023 kl 00.00 – 31.05.2023 kl 00.01

Om olyckan är framme!

HLR Utbildning – ovärderlig kunskap om olyckan är framme

I Sverige drabbas årligen 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett
hjärtstopp om någon inärheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning. 
Om det dessutom finns illgång till en defibrillator och någon kan använda den ökar möjligheten att 
överleva avsevärt. Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnaden vid hjärtstopp.
För varje minut som går innan ambulans anländer, minskar chansen att överleva med ungefär 10 procent.
Helst bör defibrillering ske inom tre minuter efter hjärtstoppet.
Forskning pekar på att då kan upp till 70 procent av fallen räddas till livet!

Vi planerar nu för HLR utbildningar!
Anmäl ditt/teamets intresse nedan. 
Vi kontaktar er för vidare information om kurstillfällen.

HLR utbildning på din klinik
Vi har också möjlighet att komma till din klinik och genomföra utbildningen.
Kontakta Staffan Fryklöf för mer information!

Kursavgift
995 kr/person

Frågor? Kontakta Staffan Fryklöf
Staffan Fryklöf
Försäljningschef Förbrukning